Gebieden > Arbo en (ziekte)verzuim

De waarde van het menselijk kapitaal wordt vaak onderschat.

Zo denken veel managers dat technologie meer toegevoegde waarde zal leveren dan de arbeid van hun medewerkers. Onderzoek wijst uit dat menselijk kapitaal, uw medewerkers dus, 2 tot 4 keer zoveel toegevoegde waarde levert dan fysiek kapitaal. Het succes of falen van uw organisatie valt of staat bij de aanwezigheid en prestatie van uw medewerkers.

Los van de wettelijke verplichtingen die er in Nederland bestaan op het gebied van Arbo en ziekteverzuim is het investeren in goede arbeidsomstandigheden dan ook een must voor elk bedrijf.

HR Business Point ondersteunt bij zowel preventieve als curatieve maatregelen als het gaat om Arbo en ziekteverzuim. Van het opstellen, invoeren en realiseren van Arbobeleid tot en met het tactisch en juridisch begeleiden van zieke medewerkers. Binnen de kaders van de wet poortwachter begeleiden wij u en uw medewerker zodat zij snel weer hun toegevoegde waarde kunnen leveren.

Met gecertificeerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en re-integratiespecialisten werken we samen met u aan het voorkomen en oplossen van ziekteverzuim.

Arbo en verzuimbeleid is maatwerk in relatie de cultuur van uw bedrijf, het soort werkzaamheden en type functies. Het management en hoe zij denkt over de invulling van Arbo en verzuimbeleid, vervult bij de aanpak een sleutelrol.

HR Business Point levert kennis, ervaring en specifieke deskundigheid, waardoor uw verzuimkosten worden beheerst, maar vooral de toegevoegde waarde van het menselijk kapitaal optimaal wordt benut. Neem vrijblijvend contact met ons op!