Gebieden > Arbeidsjuridisch

Trefzekere aanpak arbeidsjuridische kwesties

De maatschappij en arbeidsverhoudingen blijven in beweging. Het arbeidsrecht beweegt mee. Up to date blijven met ontwikkelingen en wet- en regelgeving op het gebied van arbeid vormt een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering.

In ons arbeidsrecht is veel geregeld. Dat maakt duidelijk waar werkgever en werknemer aan gehouden zijn in de arbeidsrelatie. Echter: de wet regelt veel, maar niet alles.
Is er een CAO van toepassing op uw bedrijf dan bent u ook aan deze regelgeving gehouden.

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap vormen altijd de basis voor de arbeidsrelatie met uw medewerkers.

Veel zaken kunt u dus zelf regelen met de wet en soms een CAO als kader. HR Businesspoint helpt u hierbij.

U kunt dan denken aan:

  • Vormgeven van uw arbeidsvoorwaarden
  • Vertalen van wijzigende wet- en regelgeving naar uw bedrijf
  • Opstellen van een personeelsreglement of bedrijfsreglement
  • Opstellen en toetsen van arbeidsovereenkomsten
  • Adviseren bij specifieke verzuim en functioneringsvraagstukken
  • Sparingspartner bij arbeidsrechtelijke vragen
  • Overleg met uw OR
  • Reorganisaties en opstellen sociaalplan
  • Ontslag

Wij adviseren u proactief en streven naar tactische oplossingen voor uw arbeidsrechtelijke problemen, maar als het niet anders kan dan vallen wij terug op de wet.

Schiet onze kennis tekort dan schakelen wij, in overleg met u, tijdig door met onze in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat. Neem vrijblijvend contact met ons op!