> Verwijtbaar of nalatig handelen werkgever kan leiden tot een hogere ontslagvergoeding!

Met de invoering van de transitievergoeding is onterecht het idee gewekt dat met het betalen van dit bedrag in alle gevallen de kous af is voor de werkgever bij beëindiging van een dienstverband.
Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over een onterecht ontslagen medewerkster.

Meer informatie over deze uitspraak kunt u hier vinden.

Persoonlijke omstandigheden van de ontslagen medewerker kunnen wel meetellen bij het bepalen van de billijke vergoeding. Is de medewerker onterecht ontslagen dan kan die aanspraak maken op een billijke vergoeding als de werkgever ernstig verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld. De werkgever wordt dus gestraft voor zijn gedrag en de werknemer wordt tegemoetgekomen in de schade die hij daardoor lijdt.

Hoogte billijke vergoeding

Voor bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding zijn geen strikte regels. De rechter zal bij het bepalen ervan zich onder andere laten leiden door:

  • De mate van verwijtbaarheid en/of nalatigheid van de werkgever.
  • Lengte van het dienstverband van de medewerker.
  • Leeftijd en arbeidsmarktkansen.
  • Wat de medewerker zou hebben verdiend als het dienstverband zou hebben voortgeduurd.
  • Wat de medewerker kan verdienen in een mogelijke nieuwe baan.

Ontactisch en onhandig handelen kost u energie en geld!

De praktijk van HR Businesspoint wijst uit dat het correct behandelen van een medewerker en het geven van de juiste aandacht belangrijke factoren zijn om de harmonie in de arbeidsrelatie te bewaren en onnodige escalatie en kosten te voorkomen. Het gebeurt nog regelmatig dat onze hulp wordt gevraagd bij functioneringsvraagstukken waar de aanloop al verkeerd genomen is. Het kost dan extra energie om zaken weer in goed banen te leiden. Soms is het al te laat en rest niet anders dan met zo weinig mogelijk pijn de arbeidsrelatie te ontbinden.

Laat u als werkgever dan niet meeslepen door uw emoties van het moment en overweeg de juiste tactiek. Goed werkgeverschap is uiteindelijk altijd in uw voordeel. In het arbeidsrecht geniet een werknemer namelijk een hoge mate van bescherming, dus uw dossier moet kloppen en goed zijn opgebouwd wil u een kans van slagen maken.

Denk daarbij aan:

  • Evalueer regelmatig het functioneren van uw medewerker en leg dit adequaat vast, ook als alle nog koek en ei is.
  • Hanteer de ABC methode. Aanspreken, Bespreken, Conformeren,
  • Neem tijdig maatregelen om bij te sturen en leg dit ook vast.
  • Blijf constructief en beleefd en houdt het hoofd koel. Druk zetten werkt meestal averechts.
  • Bespreek uw tactiek tijdig met deskundigen en check of u op het juiste (juridische) spoor zit en of uw vastleggingen juist zijn.