> Oudere werkloze krijgt toch drie jaar WW na toestemming kabinet

Het derde jaar werkloosheidsuitkering voor werkloze ouderen wordt in ere hersteld. De vakbonden en de werkgevers hebben van het kabinet toestemming gekregen de WW-versobering te repareren die het kabinet in 2016 doorvoerde. Het is voor het eerst dat het kabinet meewerkt aan het ongedaan maken van een ingreep in de sociale zekerheid door de sociale partners.
Werknemers gaan extra premie betalen om de reparatie mogelijk te maken via een nieuw fonds, dat onderdeel wordt van nieuwe cao’s. De verwachting is dat het jaarlijks maximaal 0,2 procent van het brutosalaris kost: voor een modaal jaarsalaris van 34 duizend euro zo’n 70 euro. Afhankelijk van hoeveel het fonds moet uitkeren, kan dat bedrag na verloop van tijd oplopen tot 200 euro per jaar.

Woensdag stuurde demissionair minister Asscher van Sociale Zaken (PvdA) een brief aan de vakbeweging en werkgevers waarin hij zich akkoord verklaart met de reparatie, waarover al in 2013 is gesproken. Na de verplichte advisering door de Raad van State, moet het kabinet formeel instemmen. Dat zal begin juni zijn, verwacht Asscher, en dan kunnen de sociale partners aan de slag.

Privatisering

Het is de eerste keer dat een kabinet meewerkt aan het ongedaan maken van een bezuiniging op de sociale zekerheid. Een eerdere poging daartoe, in de jaren negentig door het FNV, kwam niet van de grond door verzet van het kabinet en de werkgevers. Nu werken die twee wel mee.

Ingewijden vermoeden dat dit de opmaat kan worden naar verdere privatisering van de werknemersverzekeringen. De sociale partners hebben al afgesproken eventuele verdere versobering van de WW en arbeidsongeschiktheidswet WGA ook zelf te willen repareren.
Bij de formatie van het kabinet Rutte-Asscher besloten VVD en PvdA de werkloosheidsuitkering WW vergaand te versoberen, onder meer door verkorting van de maximale uitkeringsduur. Die ingreep werd in april 2013 verzacht in het sociaal akkoord met vakbeweging en werkgevers. Ook werd afgesproken dat het kabinet zou meewerken aan ‘reparatie’ van de WW-versobering door cao-afspraken aan bedrijfstakken op te leggen.

De VVD was indertijd fel gekant tegen deze afspraak, maar legde zich er wel bij neer. Sindsdien is er achter de schermen langdurig en moeizaam over onderhandeld. Om te voorkomen dat de afspraak in de formatie van het nieuwe kabinet alsnog sneuvelt of dat zijn opvolger hem niet nakomt, is Asscher er veel aan gelegen de toezegging nu na te komen.

Versobering

Op basis van het sociaal akkoord is de WW sinds 1 januari 2016 op twee punten versoberd. Werknemers bouwen minder snel WW-rechten op en de maximumduur van de uitkering is verkort. Vroeger leverde elk gewerkt jaar een maand WW-recht op, tot een maximum van 38 maanden. Nu leveren de eerste tien jaar werken tien maanden WW-recht op, maar daarna nog maar twee weken WW-recht per gewerkt jaar. De WW-rechten die iemand voor 2016 had opgebouwd, blijven overigens staan.

Daarnaast wordt de looptijd van de werkloosheidsuitkering stapsgewijs verkort tot maximaal twee jaar. Wie in december 2015 na 25 jaar werken werkloos werd, krijgt nog 25 maanden WW. Wie dat na de jaarwisseling overkwam na minstens 25 jaar werken, krijgt maximaal 24 maanden WW.
Omdat de gevolgen binnenkort voelbaar worden, hebben de sociale partners haast met de reparatie. Met het kabinet is nu afgesproken dat nieuwe verzamel-cao’s worden afgesloten voor hele economische sectoren, zoals de handel, met een looptijd van vijf jaar. In deze cao’s wordt een fonds opgericht waaruit de WW-aanvulling wordt betaald. Dit fonds wordt gevuld door de werknemers.

Het is de bedoeling dat deze verzamel-cao’s door het kabinet aan alle bedrijven worden opgelegd, zodat per saldo een nationale dekking ontstaat. Uitkeringsinstantie UWV levert de fondsen gegevens aan, zodat het fonds duidelijk is hoe lang een werkloze recht heeft op een aanvulling.

Bron: Gijs Herderscheê, Volkskrant 20 april 2017