> Duurzame inzetbaarheid: Investeren in personeel loont!

“Liever een geëquipeerde werknemer die vertrekt dan een onbekwame die blijft”

Vergrijzing dwingt bedrijven na te denken over de inzet van personeel en de inrichting van het werk, nu en in de toekomst. Prominente vraag daarbij is; “hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers tot op hoge leeftijd vitaal en gezond kunnen doorwerken en dat zij voldoende rendement blijven opleveren voor mijn bedrijf? Afschaffing van de VUT en verhoging van de pensioenleeftijd maken de noodzaak om actief met duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers aan de slag te gaan urgent. Voor bedrijven, met naar verhouding veel oudere werknemers en lange dienstverbanden, en daar waar sprake is van zwaar lichamelijk of psychisch werk Bedrijven is actie geboden. Dit zowel in het belang van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers als de bedrijfsvoering.

Duurzame inzetbaarheid sluit aan bij de nieuwe ARBO wetgeving die per 1 juli 2017 ingaat.
Belangrijke aandachtgebieden binnen duurzame inzetbaarheid zijn;

 

  • Vitaliteit, het aan het aanbieden van (sport)faciliteiten, periodieke vitaliteitschecks, gezond eten, enz.
  • Kennis en kunde, hoe kan de medewerker zichzelf blijven ontwikkelen?
  • Cultuur, worden ouderen gezien als waardevolle krachten waar men wat van kan leren als mentor, opleider of coach en is duurzame inzetbaarheid onderwerp bij functionerings- en beoordelingsgesprekken?
  • Arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden, worden de juiste omstandigheden en voorwaarden geschapen waardoor men ook op hogere leeftijd het werk goed en veilig kan blijven doen en zijn er mogelijkheden voor korter werken, een andere functie of demotie, kan men een loopbaancoach raadplegen?

 

Iedere werknemer heeft verschillende basisbehoeften, die gedurende diens carrière kunnen wijzigen.
Waarbij er verschillende drijfveren zijn te onderscheiden zoals eigen regelruimte, uitdaging, zelfstandigheid, sociale verbinding met collega’s en inspraak. De verdeling en de dominantie van de basisbehoeften verschilt per persoon. De keuze en de passendheid van werk, en daarmee de toegevoegde waarde van de medewerker hangen hiermee samen.

Duurzame inzetbaarheid gaat over meer dan alleen maar gezond oud worden.
Belangrijk is dat u als werkgever de ouder wordende medewerkers betrokken en verantwoordelijk houdt voor hun eigen inzetbaarheid. Ook het tijdig aanbieden van de juiste faciliteiten waardoor zij zelf de regie kunnen nemen loont. Als het u lukt om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden levert u dat meer op dan het u kost! Denk dan aan het werkplezier, het werkrendement, lager ziekteverzuim en besparing van re-integratiekosten en transitiekosten. Neemt u het heft in handen en maakt u duurzame inzetbaarheid integraal onderdeel van uw ondernemingsbeleid, dan bent u op de goed weg.

Graag adviseren wij u over de actuele situatie binnen uw organisatie en mogelijkheden om op laagdrempelige wijze een start te maken met de invoering en het onderhoud van duurzame inzetbaarheid.