> Beleidsregels de zieke werknemer

Privacy regels bij ziekte

Februari 2016 zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nieuwe beleidsregels De zieke werknemer opgesteld. De beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken. Zo staat er welke gezondheidsgegevens van werknemers werkgevers mogen verwerken. Daarnaast zijn de normen in deze beleidsregels het uitgangspunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens als zij onderzoekt of een organisatie in overeenstemming met de wet gezondheidsgegevens van werknemers verwerkt. DeĀ beleidsregels De zieke werknemer zijn hier te vinden.

Doel is de privacy van de zieke werknemer te beschermen. Wat mag er niet en wat mag de werkgever nog wel als het gaat om informatievergaring en verwerking. Ga je hier als werkgever te lichtzinnig mee om dan kan dat als fout worden aangemerkt en is een boete mogelijk het gevolg. De regels kennen en hier adequaat mee omgaan in uw organisatie is dus geen onnodige luxe.

 

Stel de juiste vragen!

Omdat een ziekmelding vaak bij de leidinggevende plaatsvindt, moet die op de hoogte zijn van de regels. Zorg voor een heldere procedure die een kader biedt voor het gesprek met de medewerker. HR Businesspoint heeft hiervoor een vragenformulier (zie Tools).

Geeft de werknemer vrijwillig meer informatie dan de antwoorden op het vragenformulier, registreer die dan niet. Doet u dit wel, dan riskeert u een boete.

De beleidsregels regelen niet alleen wat u mag vragen bij een ziekmelding, maar stellen ook normen die gelden tijdens de ziekte en de re-integratie. Wij informeren u daar graag over.

 

Mag ik dan niks meer als werkgever?

Het lijkt erop dat u niet veel mag vragen en vastleggen. Voor een goede bedrijfsvoering is het echter wel handig om te weten of er een verband bestaat tussen het verzuim en het werk. Voor diezelfde bedrijfsvoering is het nuttig om de mogelijkheden te kennen van de werknemer tot het verrichten van (deels) het eigen werk of aangepast werk. Formeel mag u er niet naar vragen, maar bent u eenmaal in gesprek met de medewerker dan kan die wel aangeven wat er mogelijk is. Bij een gezonde arbeidsrelatie gaan wij er van uit dat de medewerker uit zichzelf wel met een voorstel komt. Anders is het aan de bedrijfsarts om te bepalen wat de re-integratie mogelijkheden zijn.